VUC Erhverv

Mange muligheder og høj fleksibilitet

Hvad er VUC Erhverv?
VUC Erhverv har til formål at fungere som bindeled mellem virksomheder og efter- og videreuddannelse. Fleksibilitet, høj faglighed, engagement og erfaring kendetegner VUC Erhvervs virke og samarbejde. Vi har stor erfaring i kompetenceløft for virksomheder, og samarbejdsfladerne er mange.

VUC Erhverv tilbyder: 

  • Tilrettelæggelse af opkvalificerende efter- og videreuddannelse i dialog med offentlige og private virksomheder.
  • Undervisning tilrettelagt ud fra konkrete behov, som gennemføres på de tidspunkter, der passer bedst i drift og planlægning.
  • Som noget nyt kan der oprettes ordblindehold på 3 deltagere, såfremt der er tale om virksomhedsrettet ordblindeundervising (i alle andre tilfælde skal der minimum være 6 deltagere for at kunne oprettet et ordblindehold).

Klik på brochurerne nedenfor, og læs mere. Kontakt os gerne for nærmere info.