Priser

Priser og SU

Skal jeg betale for at tage fag på GS?
Betaling for GS-undervisning afhænger af, hvornår du blev færdig med din gymnasiale eksamen. Hvis du påbegynder dit GS-fag, inden der er gået to år efter afsluttet eksamen, er undervisningen gratis. Hvis du påbegynder dit GS-fag to eller flere år efter afsluttet eksamen, koster det 450 kr. pr. fag.

Når du er optaget på et hold, vil du modtage informationer om bl.a. betaling i din digitale postkasse/eBoks.
Indtil betalingen har fundet sted, vil du kun være optaget på en betalingsventeliste. Såfremt du ikke betaler, vil du ikke blive endelig optaget på holdet.


OBS! Du kan fortryde din tilmelding senest 14 dage efter betaling. Tilmelder du dig senere end 14 dage før kursusstart, tilbagebetales deltagerbetaling ikke ved framelding.


Kan jeg få SU for GS-kurser?
Korte, intensive GS-forløb (1-4 måneder) er SU-berettiget. Bemærk dog, at der kun kan søges om SU i undervisningsperioderne. Dvs., at du ikke kan søge om SU i eksamensperioderne, som er hhv. december og maj/juni.

Hvordan søger jeg om SU?
SU-ansøgning sker via www.su.dk. Du ansøger om SU via den skole, hvor undervisningen foregår.


Hvornår skal jeg ansøge om SU?
Du kan tidligst ansøge om SU en måned før den måned, du kan få SU fra og først efter, du har fået brev fra den skole, du er optaget på. Har du f.eks. ret til SU fra oktober, så kan du tidligst søge fra 1. september.


Bruger jeg SU-klip til GS-kurser?
Nej, SU modtaget ifm. GS tæller ikke med i klippekortet til videregående uddannelser.


Hvor kan jeg få flere oplysninger vedr. SU?
Du kan finde svar på en lang række spørgsmål vedr.  SU her: SU: Vejledning og info på VUC Aarhus

Facebook
gildra@vucaarhus.dk