Skolen i ord og tal

Fuldførelsesprocent og gennemsnitlig fuldførelsestid
Gennemsnitlig studietid (i mdr.) for fuldførte og fuldførelsesprocent for gymnasieelever:Overgang til beskæftigelse
Ingen statistikker tilgængelige om VUC Aarhus.


Overgang til uddannelse
Ingen statistikker tilgængelige om VUC Aarhus.


Karakterer
Gymnasiekarakterer fordelt på fag og evalueringsform:


Gymnasiekarakterer fordelt på gymnasial uddannelse, fag og evalueringsform:Evaluering af undervisning
I nedenstående links  er der mulighed for at se udvalgte tabeller fra VUC Aarhus seneste evaluering af undervisningen. Besvarelserne på tværs af hold og retninger er samlet i én opgørelse for henholdsvis AVU og HF. Tabellerne er bygget op med svarfordelingen i procent og i højre side fremgår det faktiske antal besvarelser.

I HF indgår 286 målinger og 3.210 respondenter, se resultat:


I AVU indgår 98 målinger og svar fra 799 respondenter, se resultat:Kvalitetsudvikling
VUC Aarhus arbejder systematisk med kvalitetsudvikling af vores uddannelser, af undervisningen og af organisationen som helhed.

Formålet med kvalitetsudvikling er til stadighed at blive bedre til det vi gør bedst, nemlig at være Aarhus Midtbys foretrukne uddannelsessted for unge og voksne. Kvalitetsudvikling bruges fremadrettet og hjælper os med at udvikle og forbedre vores uddannelser og undervisningen og dermed understøtte, at alle vores kursister får tilpas med udfordring og støtte til at gennemføre deres uddannelse med bedst mulig resultat.

Kvalitetsarbejdet afspejler vores værdigrundlag bestående af faglighed, udvikling, åbenhed og rummelighed som kerneværdier. Nogle af kvalitetsrammens indsatsområder er fastlagt via lovgivning og vil være faste tilbagevendende hvert år, mens andre indsatsområder justeres efter den til enhver tid gældende strategi for VUC Aarhus. Nedenstående indsatsområder er en udmøntning af kvalitetsrammen, som afspejler den overordnede strategi for VUC Aarhus 2014 - 2016.

Arbejdet med kvalitet har som mål at være så bredt forankret i organisationen som overhovedet muligt, og kvalitetsudviklingstiltag vil ofte have sit afsæt i VUC Aarhus’ almindelige samarbejdsstruktur eller via ad hoc nedsatte grupper med bred repræsentation af medarbejdere og/eller kursister.

Systematisk opsamling af viden og dokumentation er kernen i al kvalitetsudvikling – med andre ord at vi har viden om, hvad vi gør, og om det virker. Dokumentation og evidens kan ikke stå alene og bliver løbende brugt til at vurdere behovet for at foretage justeringer af det bestående og udvikling af nye tiltag.

Facebook
gildra@vucaarhus.dk