Lær skolen bedre at kende

Om VUC Aarhus

Fleksible, målrettede uddannelser
VUC Aarhus er en stor og spændende skole med et bredt udbud af fag, uddannelser og tilrettelæggelser. Vi tilbyder enkeltfag og uddannelser til unge og voksne på niveauer fra grundskolen til højeste gymnasiale niveau. Vi tilbyder også Forberedende Voksenundervisning og ordblindeundervisning.

Der er mulighed for undervisning både dag og aften på såvel halvårs- som helårshold. Mange fag kan også tages som fjernundervisning via nettet, og i det hele taget har vi en lang række forløb og uddannelser særligt tilpasset vores kursisters behov. Det betyder, at man som kursist i langt de fleste tilfælde kan få tilrettelagt lige præcis det forløb, der svarer til sine kompetencer, sin livssituation – f.eks. med børn eller arbejde - og ift. personlige mål med uddannelsen.


Vækst og ny skole
Siden 2007, hvor VUC Aarhus blev en selvejende institution, har væksten i årskursister været på hele 87 pct. I dag har vi på årsplan ca. 6.000 kursister, som sammen med vores 330 dygtige medarbejdere skaber et godt og dynamisk studiemiljø.

Pga. af skolens efterhånden betydelige størrelse samledes i august 2015 skolens dengang fire undervisningsafdelinger på én og samme adresse nemlig på Dalgas Avenue 2, som tidligere har huset Ingeniørhøjskolen.

Højeste karaktergennemsnit i landet
Ifølge tal fra Undervisningsministeriet havde HF på VUC Aarhus ved seneste måling i 2016 landets højeste-karaktergennemsnit på det 2-årige HF med et samlet snit på 7,2.  Det er et pænt stykke over landsgennemsnittet på 6,0.

På HF-enkeltfag var VUC Aarhus-karaktergennemsnittet i 2016 på 7,3. Landsgennemsnittet for HF-enkeltfag var 6,8.


Danmarks bedste til karakterforbedring

I perioden 2014-2016 ligger vi også nr. 1 i Danmark, hvad angår karakterforbedring på det 2-årige HF. Ifølge beregninger fra Undervisningsministeriet får vores kursister hele 0,5 karakterpoint højere karakterer end de burde målt ift. tidligere karakterer, social baggrund m.m.


Presseomtale
Vi er en levende skole med engagerede kursister og undervisere, og der foregår mange spændende ting på VUC Aarhus. Her kan du, hvad pressen har valgt at fokusere på: presseomtale og pressemeddelelser

Facebook
gildra@vucaarhus.dk